ECU 優化服務

StageX 原廠電腦優化方式

三種 ECU 優化服務提供模式

因應各種車種電腦晶片保護機制與寫入方式限制 , 因此各車系車種甚至年份不同都有相異的寫入方式
因此在這列表敘述這幾種模式來提供 ECU 優化服務

現場更新

有些車種可以透過車上 OBD 診斷接口
直接讀取或寫入優化調整好的程式
這些車種平日晚間可到淡水找我服務
或是假日的中南部巡迴刷電腦活動時
提前詢問與聯繫我 , 於各場次現場更新

交換模式

部分車種電腦無法透過OBD診斷口直接寫入時
需於配合店家內,將電腦拆下寄給我後才能寫入,
等待時間相對較長,因此部分車種提供交換的模式,
直接到店家交換優化好的電腦即可
因店家庫存有限,請於規劃前往之前,詢問剩餘的數量

寄送電腦

部分車種電腦無法透過OBD診斷口直接寫入時
需於配合店家內,將電腦拆下寄給我後才能寫入,
若您可自行拆裝電腦,車款也在支援清單內的話

可透過”全家店到店”寄送電腦給我更新優化程式

亦可由施工店家協助處理相關事宜

支援車種型號列表

優化方式部份車種僅限於現場更新 , 請參閱每月北中南巡迴日期與地點 , 或透過官方 LINE 詢問相關事宜

快速篩選

品牌型號年份一階動力程式限速移除限轉調整風扇溫度調整優化方式
AEONSTR 3002023VVVV現場更新
AEONSTR 2502023VVVV現場更新
ApriliaRS4 1252011VV現場更新
ApriliaRS 6602021VVV現場更新
BMWG310GS2021VVV寄送電腦
BMWF750GS2018VVVV寄送電腦
BMWS1000RR2013VVVV寄送電腦
BMWS1000RR2015VVVV寄送電腦
BMWS1000RR2019VVVV寄送電腦
BMWR nineT 12002015VVVV寄送電腦
BMWR nineT 12002020VVVV寄送電腦
BMWR1200GS2012VVVV寄送電腦
BMWR1200GS2013VVVV寄送電腦
BMWR1200GS2015VVVV寄送電腦
BMWR1250RT2018VVVV寄送電腦
BMWR1250RS2018VVVV寄送電腦
BMWR1250GS2018VVVV寄送電腦
Benelli502C2019VV寄送電腦
BenelliImperiale2021VV寄送電腦/現場更新
BenelliLeoncino 5002017VV寄送電腦/現場更新
BenelliTRK2017VV寄送電腦
CAN-AMCommander 8002011VV寄送電腦
CAN-AMCommander 10002011VV寄送電腦
CAN-AMMaverik 10002012VV寄送電腦
CAN-AMSpyder2014VVVV寄送電腦
CF MOTOPAPIO XO-012023VV寄送電腦/現場更新
CF MOTO250 SR2020VV寄送電腦
CF MOTO300 NK2020VV寄送電腦
CF MOTO650 NK2019VV寄送電腦
CF MOTO650 GT2020VV寄送電腦
DucatiStreetfighter V2 9552022VV寄送電腦
DucatiStreetfighter 1100 V42018VV寄送電腦
DucatiScrambler 8002015VV寄送電腦
DucatiScrambler 8002021VV寄送電腦
DucatiScrambler 11002017VV寄送電腦
DucatiMultistrada 9502019VV寄送電腦
DucatiMultistrada 12002010VVV寄送電腦
DucatiMultistrada 12002015VV寄送電腦
DucatiMonster 6962008VV寄送電腦
DucatiMonster 7962010VV寄送電腦
DucatiMonster 7972017VV寄送電腦
DucatiMonster 8212014VV寄送電腦
DucatiMonster 8212017VV寄送電腦
DucatiMonster 9372021VV寄送電腦
DucatiMonster 11002009VV寄送電腦
DucatiMonster 11002011VV寄送電腦
DucatiMonster 12002014VV寄送電腦
DucatiMonster 12002017VV現場更新
GASGASES/SM 7002023VVV現場更新
HondaADV 1502022VV現場更新
HondaADV 1602023VV現場更新
HondaADV 3502022VVV寄送電腦/現場更新
HondaCB300R2018VV現場更新
HondaCB300R2019VV現場更新
HondaCB300R2023VV寄送電腦/現場更新
HondaCB3502022VV寄送電腦/現場更新
HondaCB3502023VV寄送電腦/現場更新
HondaCB350 RS2023VV寄送電腦/現場更新
HondaCB650R2019VV現場更新
HondaCB650R2021VV寄送電腦/現場更新
HondaCB7502023VVVV寄送電腦/現場更新
HondaCB7502024VVVV寄送電腦/現場更新
HondaCT125(泰)2021VV現場更新
HondaCB650R(歐)2022VV寄送電腦/現場更新
HondaCB1300SP(日)2021VVVV寄送電腦/現場更新
HondaCBR500R2019VVV寄送電腦/現場更新
HondaCBR500R2020VVV寄送電腦/現場更新
HondaCBR500R2021VVV寄送電腦/現場更新
HondaCBR650F(歐)2019VV寄送電腦/現場更新
HondaCBR650R2019VVV寄送電腦/現場更新
HondaCBR650R(歐)2019VVV寄送電腦/現場更新
HondaCBR650R2021VVV寄送電腦/現場更新
HondaCBR650R2022VVV寄送電腦/現場更新
HondaCBR650R2023VVV寄送電腦/現場更新
HondaCBR1000RR(台)2017VVVV寄送電腦/現場更新
HondaCBR1000RR-R(日)2021VVVV寄送電腦/現場更新
HondaCBR1000RR-R SP2023VVVV寄送電腦/現場更新
HondaCRF110(泰)2019VV寄送電腦/現場更新
HondaCRF3002021VV現場更新
HondaForza 3002018VV現場更新
HondaForza 3502021VV寄送電腦/現場更新
HondaForza 350(泰)2021VV寄送電腦/現場更新
HondaForza 3502023VV寄送電腦/現場更新
HondaForza 7502021VVVV寄送電腦/現場更新
HondaForza 7502022VVVV寄送電腦/現場更新
HondaForza 7502023VVVV寄送電腦/現場更新
HondaIntegra 7502015VV現場更新
HondaIntegra 7502017VV現場更新
HondaMonkey(泰)2019VV現場更新
HondaNC750X2015VV現場更新
HondaNC750X2016VV現場更新
HondaNSS 3002015VV現場更新
HondaNT11002023VVVV寄送電腦/現場更新
HondaNT11002024VVVV寄送電腦/現場更新
HondaMSX2016VV現場更新
HondaMSX2019VV現場更新
HondaMSX2020VV現場更新
HondaRebel 5002022VV寄送電腦/現場更新
HondaSuper Cub C1252022VV現場更新
HondaXADV 7502017VV現場更新
HondaXADV 750(日)2017VV現場更新
HondaXADV 7502018VV現場更新
HondaXADV 7502019VV現場更新
HondaXADV 7502021VVVV寄送電腦/現場更新
HondaXADV 7502022VVVV寄送電腦/現場更新
HondaXADV 7502023VVVV寄送電腦/現場更新
HondaXADV 7502024VVVV寄送電腦/現場更新
HondaXL 7502023VVV寄送電腦/現場更新
HondaXL 7502024VVV寄送電腦/現場更新
HusqvarnaVitpilen 4012018VVVV寄送電腦
HusqvarnaSvartpilen 4012018VVVV寄送電腦
HusqvarnaEnduro 7012016VV現場更新
HusqvarnaSupermoto 7012016VV現場更新
HusqvarnaEnduro 7012018VVV現場更新
HusqvarnaEnduro 7012021VVV現場更新
HusqvarnaSupermoto 7012021VVV現場更新
HusqvarnaTC1252021VVV寄送電腦
HusqvarnaTC2502021VVV寄送電腦
HusqvarnaTE1502020VVV寄送電腦
HusqvarnaTE2502018VVV寄送電腦
HusqvarnaTE2502022VVV寄送電腦
HusqvarnaTE3002018VVV寄送電腦
HusqvarnaTE3002022VVV寄送電腦
IndianChallenger 18002021VV寄送電腦
IndianChief2014VV寄送電腦
IndianChief2016VV寄送電腦
IndianChief2021VV寄送電腦
IndianChieftain2014VV寄送電腦
IndianChieftain2016VV寄送電腦
IndianFTR 12002019VV寄送電腦
IndianScout2015VV寄送電腦
ItaljetDragster2023VV現場更新
KTMDuke 1252013VV寄送電腦
KTMDuke 1252015VV寄送電腦
KTMDuke 1252017VV寄送電腦
KTMDuke 2502017VV寄送電腦
KTMDuke 3902015VVV寄送電腦
KTMDuke 7902018VVV寄送電腦
KTMDuke 8902020VVV寄送電腦
KTMAdventure 3902020VVV寄送電腦
KTMAdventure 7902019VVV寄送電腦
KTMAdventure 8902022VVV寄送電腦
KTM690 SMC R2022VVV現場更新
KTMRC 2502017VV寄送電腦
KTMRC 3902015VV寄送電腦
KTMXC 1252023VV寄送電腦
KTMXC 1502020VV寄送電腦
KTMXC 2502022VV寄送電腦
KTMXC 2502023VV寄送電腦
KTMXC 3002019VV寄送電腦
KTMXC 3002023VV寄送電腦
KawasakiER6N2005VVVV寄送電腦
KawasakiER6N2009VVVV寄送電腦
KawasakiNinja ZX-6R2002VVVV寄送電腦
KawasakiNinja ZX-6R2003VVVV寄送電腦
KawasakiNinja ZX-6R2005VVVV寄送電腦
KawasakiNinja ZX-6R2007VVVV寄送電腦
KawasakiNinja ZX-6R2013VV寄送電腦
KawasakiNinja ZX-10R2004VV寄送電腦
KawasakiNinja ZX-10R2006VV寄送電腦
KawasakiNinja ZX-10R2008VV寄送電腦
KawasakiNinja ZX-10R2011VV寄送電腦
KawasakiNinja ZX-10R2013VV寄送電腦
KawasakiNinja ZX-10R2016VV寄送電腦
KawasakiNinja ZX-10R2021VV寄送電腦
KawasakiNinja 1252019VVVV寄送電腦
KawasakiNinja 1252021VVVV寄送電腦
KawasakiZ 1252019VVVV寄送電腦
KawasakiZ 1252021VVVV寄送電腦
KawasakiZ 7502003VVVV寄送電腦
KawasakiZ 750S2005VVVV寄送電腦
KawasakiZ 7502007VVVV寄送電腦
KawasakiZ 750R2011VVVV寄送電腦
KawasakiZ 9002017VVVV寄送電腦
KawasakiZ 10002003VVVV寄送電腦
KawasakiZ 10002007VVVV寄送電腦
KawasakiZ 10002014VV寄送電腦
KawasakiZZR 14002006VV寄送電腦
KawasakiZZR 14002016VV寄送電腦
KawasakiZZR 14002020VV寄送電腦
KawasakiZZR 14002021VV寄送電腦
KYMCOAK550 I2014VVV寄送電腦
KYMCOAK550 II2022VVV寄送電腦
KYMCOKirder 4002020VV寄送電腦
PiaggioVespa GTS 3002013VVV現場更新
PiaggioVespa GTS 3002017VVV現場更新
PiaggioVespa GTS 3002021VVVV現場更新
PiaggioVespa GTS 3002022VVVV現場更新
PiaggioVespa GTS 3002023VVVV現場更新
PiaggioPrimavera 1502023VV現場更新
PiaggioSprint 1502023VV現場更新
SuzukiBandit GFS 12502007VV寄送電腦
SuzukiB-King GSX 13002007VVV寄送電腦
SuzukiBurgman 4002022VV寄送電腦
SuzukiGSX-S 7502021VV寄送電腦
SuzukiGSX 14002002VV寄送電腦
SuzukiGSX-R 10002003VVV寄送電腦
SuzukiGSX-R 10002017VV寄送電腦
SuzukiGSX 10002017VV寄送電腦
SuzukiV-Strom 6502017VV寄送電腦
SuzukiV-Strom 6502021VV寄送電腦
SuzukiV-Strom 6502023VV寄送電腦
SuzukiV-Strom 10002017VV寄送電腦
SYMMMBCU 1582022開發中
SYMSYM MAXSYM 4002022開發中
SYMSYM TL-4652019VVV寄送電腦
SYMSYM TL-4652021VVV寄送電腦
SYMSYM TL-5082022VVV寄送電腦
SYMSYM TL-5082023VVV寄送電腦
TriumphStreet Triple RS 7652020VV現場更新
TriumphTriger 8002018VV現場更新
TriumphTrident 6602023VV現場更新
YAMAHAFZ12007VV寄送電腦
YAMAHAFZ12008VV寄送電腦
YAMAHAFZ12010VV寄送電腦
YAMAHAFZ12014VV寄送電腦
YAMAHAFZ1N2011VV寄送電腦
YAMAHAFZ62004VV寄送電腦
YAMAHAFZ62006VV寄送電腦
YAMAHAFZ6R2012VV寄送電腦
YAMAHAMT012005VV寄送電腦
YAMAHAMT012009VV寄送電腦
YAMAHAR12005VV寄送電腦
YAMAHAR12008VV寄送電腦
YAMAHAR32020VVV寄送電腦/現場更新
YAMAHAR32021VVV寄送電腦/現場更新
YAMAHAR32023VVV寄送電腦/現場更新
YAMAHAR62003VV寄送電腦
YAMAHAR62005VV寄送電腦
YAMAHAR62013VV寄送電腦
YAMAHAR62019VV寄送電腦
YAMAHAR72023VV寄送電腦
YAMAHAMT032016VV現場更新
YAMAHAMT092019VV現場更新
YAMAHAMT092021VVVV現場更新
YAMAHAMT092022VVVV現場更新
YAMAHAMT092023VVVV現場更新
YAMAHATracer 9002019VVVV寄送電腦/現場更新
YAMAHATMAX 5302012VVV現場更新
YAMAHATMAX 530 (歐)2012VVV現場更新
YAMAHATMAX 5302014VVV現場更新
YAMAHATMAX 5302015VVV現場更新
YAMAHATMAX 530 (歐)2017VVV現場更新
YAMAHATMAX 5302017VVV現場更新
YAMAHATMAX 5602021VVVV現場更新
YAMAHATMAX 560 (歐)2021VVVV現場更新
YAMAHATMAX 5602022VVVV現場更新
YAMAHATMAX 560 (歐)2022VVVV現場更新
YAMAHATMAX 5602023VVVV現場更新
YAMAHAXSR 9002019VV現場更新
YAMAHAXMAX 3002017V現場更新
YAMAHAXMAX 3002021V現場更新
YAMAHAXMAX 3002023V現場更新

Copyright 2023 © StageX. by Jack Wu